Poliklinika Horníkova 34, Brno          544 134 225           

deti 1080x350* sledujte oznámení na našich stránkách a facebooku, je aktualizováno dle situace

* ošetření 1 pacienta v doprovodu 1 zákonného zástupce

* pacienty objednané k vyšetření prosíme o používání ochranných roušek.

  • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
  • SZÚ doporučuje všem občanům, aby měli pro případ potřeby dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
  • Rodiče malých dětí je drží pokud možno na rukou a snaží se rovněž omezit volný pohyb dětí v prostoru čekárny, věnují se jim.
  • Pacienti při smrkání, kýchání a kašlání použijí vlastní jednorázové kapesníky - naprosto není vhodné kýchat do dlaní rukou.

* V čekárně pacienti udržují odstup alespoň jednoho metru (lépe i více) od ostatních pacientů; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

* Povinné očkování probíhá i nadále v zavedeném režimu

* Podezřelými z nákazy novým koronavirem (COVID-19) jsou pacienti, kteří mají příznaky akutní respirační infekce po návratu z rizikové oblasti (seznam rizikových oblastí aktuálně najdete zde; https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/) a pacienti, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženou osobou.

  • Pokud se u nich vyskytne alespoň jeden z příznaků - horečka, kašel, dušnost nebo akutní respirační selhání, bez plného objasnění příčiny, měli by telefonicky kontaktovat epidemiologa místně příslušné KHS, který provede vyhodnocení rizika anebo telefonní linku 112. Dále je dotčené osobě doporučeno v maximální možné míře omezit kontakt s veřejností (pokud je možný home-office nebo dobrovolná domácí karanténa), sebepozorování zaměřené na příznaky nemoci a měření tělesné teploty 2x denně během možné inkubační doby (14 dní).

« zpět na výpis novinek