Poliklinika Horníkova 34, Brno          544 134 225           

deti 1080x350


  • s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
  • se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu alespoň 1 rodiče. (formulář v sekci: Ke stažení)
  • u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)(formulář v sekci: Ke stažení).
  • rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci (formulář v sekci: Ke stažení).
  • pokud rodiče spolu nežijí lze vystavit plnou moc k zastupování jednoho rodiče druhým (formulář v sekci: Ke stažení)

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Formuláře lze zakoupit v ordinaci.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování, akautní odběry) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby. Zákon o poskytování zdravotních služeb t.č. nedefinuje žádnou ekonomicky náročnější variantu úkonu poskytovaného v rámci péče PLDD.

« zpět na výpis novinek