Poliklinika Horníkova 34, Brno          544 134 225           

deti 1080x350

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. – profesní životopis

1994 – promoce lékařská fakulta, Masarykova Universita Brno, obor všeobecné lékařství

1997 – atestace 1. stupně z oboru pediatrie

2006 – odborná způsobilost v oboru dětské lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

2008 – odborná způsobilost v oboru dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa

2009 – vědecký titul Ph.D., téma: Kojení v ordinaci PLDD v letech 1985 -2001

Zaměstnání

1995 -1996   1. dětská klinika, nemocnice u Svaté Anny,

1996 -1998   1. dětská interní a onkologická klinika, Fakultní dětská nemocnice

1998 – 2011 lékařská fakulta Masarykovy University – odborný asistent

1998 – 2004 Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, Vyškov

-          dosud Pediatrická klinika, ambulance dětské gastroenterologie, FN Brno, PDM

Odborné stáže a školení

1992 – Universita Turín, Itálie

1993-1994 – Universitá degli Studi di Bologna, Itálie, obor pediatrie

2005 – stipendium ministerstva školství Itálie  
         – Pediatrická klinika, Univesitá degli Studi di Bologna, Itálie

2009 – mezinárodní kurz dětské gastroenterologie, Salzburk, Rakousko

2013- ESPGHAN summer school on NUTRITION - kurz výživy pořádaný Evropskou společností pro gastroenterologii a výživu

 

Publikační a odborné aktivity

publikace na mezinárodních pediatrických kongresech

články v odborných časopisech, přednášky na odborných kongresech s pediatrickou tematikou v ČR i zahraničí

spoluautor českých doporučení s tematikou dětské gastroenterologie