Poliklinika Horníkova 34, Brno          544 134 225           

deti 1080x350

Poradna – preventivní prohlídky

Aby Vaše dítě prospívalo, aby se včas začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění, je vhodné dodržovat systém preventivních prohlídek.Při každé preventivní prohlídce bude Vaše dítě zváženo, změřeno, kompletně vyšetřeno, včetně psychomotorického vývoje, a očkováno podle očkovacího kalendáře. O všech povinných i nadstandardních očkováních, Vás budeme včas informovat.

V prvních 3 měsících by měl lékař preventivně vyšetřit Vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících a uskutečnit i první očkování.

V následujících 3 měsících věku dítěte je lékař preventivně vyšetří 2x, a to ve 4 a 6 měsících, kdy posoudí jeho celkový zdravotní stav, psychomotorický vývoj, orientačně vyšetří zrak a sluch a také pokračuje v očkování.

V druhém půlroce života s dítětem dítě absolvujete preventivní prohlídku v 8., 10. a 12. měsíci, jejichž součástí je opět zhodnocení celkového vývoje a informace o přechodu na nemléčnou stravu, resp stravu smíšenou.

Při dovršení prvního roku života je provedena komplexní preventivní prohlídka, posouzen růst dítěte, jeho vývoj a stupeň rozvoje psychických dovedností.

Povinné je v prvním roce života očkování hexavalentní vakcínou  (záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B, hemofilová infekce a dětská obrna). Celkový počet vakcín je 3.

Volitelnými očkováními jsou v prvním roce :

* očkování proti rotavirové infekci (agresivní průjmové onemocnění), lze zahájit již v  6. týdnu věku - není hrazeno ze ZP

*očkování proti invaznivní pneumokokové infekci (3 dávky vakcíny), lze očkovat od 9. týdne věku - hrazeno, nebo částečně hranzeno ze ZP - dle typu vybrané vakcíny

*očkování proti meningokoku B od 9. týdne věku (3 dávky v prvním roce), hrazeno ze ZP

 

Nejpozděni ve věku 18  měsíců bude Vaše dítě očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.V 18. měsíci v rámci preventivní prohlídky zkontrolujeme jeho stav výživy, a posoudíme psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociálního chování dítěte. Součástí vyšetření je vyplnění dotazníku pro časnou detekci příznaků poruch autistického spektra.

Součástí preventivní prohlídky ve 3 letech věku je kromě celkového interního vyšetření také kontrola všech očkování, vyšetření zraku, dutiny ústní, řeči, hlasu a sluchu, vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu a vyšetření pohlavních orgánů. Součástí prohlídky je také rozhovor s rodiči dítěte o jeho celkovém vývoji.

V 5 letech lékař posoudí školní zralost dítěte a jeho schopnost zařazení do kolektivu. Lékař provede i vyšetření vnímavosti všech barev a měření celkového cholesterolu, pokud to rodinná zátěž vyžaduje, a provede přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a do ukončeného 6. roku dítěte i přeočkování proti spalničkám , příušnicím a zarděnkám, pokud dítě dosud nebylo očkováno 2. dávkou vakcíny.

Další preventivní prohlídky Vašeho potomka proběhnou v jeho 7, 9, 11 a 13 letech. Součásní prohlídek zůstává interní vyšetření a rutinní vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu, změření výšky a váhy, vyšetření zraku, sluchu, řeči a vyšetření lymfatických uzlin a štítné žlázy.

Nejpozději v 11 letech bude Vaše dítě přeočkováno proti dětské obrně, dávivému kašli, záškrtu a tetanu.

Ve věku 13-14 let hradí nebo částečně hradí ZP očkování dívkám i chlapcům proti HPV (2 dávka). Výše doplatku za podanou vakcínu je závislá na jeím typu.

Očkování proti tetanu je pak třeba provádět v 10-15 letých cyklech v průběhu celého života.I v době puberty pokračují preventivní prohlídky v dvouletém odstupu, tedy v 15, 17 a 19 letech.

Preventivní prohlídka před dovršením 19-ti let je poslední prohlídkou u dětského lékaře.

Další zdravotní péče následuje u praktického lékaře pro dospělé.

Očkovací kalendář

Stránky, kde najdete nejen očkovací kalendář, ale také něco o významu očkování; doporučení na další očkování (žloutenky, klíšťová encefalitida ...);  rady, jaké očkování na cesty a podobně:

www.ockovani.com www.domuvezdravi.cz www.zloutenky.cz
www.vakciny.cz www.detskylekar.cz www.nestovice.cz