Poliklinika Horníkova 34, Brno          544 134 225           

deti 1080x350

První pomoc

Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost zajišťuje Dětská nemocnice, Černopolní 9.  Ve všední dny 15:30 - 7:00 hod. O víkendech a ve svátky nepřetržitě.
Telefonní čísla:   evidence: 532 234 205      ambulance: 532 234 465, 532 234 989

PŘI OHROŽENÍ ŽIVOTA VOLEJTE RYCHLOU ZÁCHRANOU SLUŽBU: 155

První pomoc při otravě

 V situaci, kdy dítě požije část rostliny, léky nebo chemické přípravky pro domácnost, je třeba okamžitě zatelefonovat na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO , tel.č. 224 91 92 93 a informovat se o správném postupu!!  Nevyvolávejte zvracení ihned, jednejte podle doporučení lékaře – bude žádat informace o názvu látky, ev. jejím chemickém složení, o věku dítěte, jeho váze a době, která od požití uplynula. Postupujte přesně podle doporučení, zabráníte případným dalším komplikacím.

Dojde-li u Vašeho dítěte ke zranění, zkontrolujte, zda dítě dýchá a je při vědomí, zjistěte příčinu a rozsah zranění.

Je-li dítě v bezvědomí, těžce zraněné nebo v šoku, bude potřebovat bezodkladně lékařské ošetření, první pomoc však musíte poskytnout ještě dříve, než zavoláte pohotovost.

Máte-li podezření, že si dítě poranilo krk nebo páteř, nehýbejte s ním, není-li to opravdu nezbytně nutné. Nechte je ležet tak, jak jste je našli a sledujte, zda dýchá. Je-li nutné zavést mu umělé dýchání, zaveďte je. Nachází-li se dítě v poloze, která to neumožňuje, pokuste se získat někoho, kdo by Vám pomohl držet hlavu, ramena a boky, aby se tělo obrátilo jako jeden celek a zamezili jste pohybu páteře. Umístěte jej na pevnou podložku.

Nezbytné je zajištění volných dýchacích cest! Odstraňte zvratky, vylomené zuby apod. Teprve potom je možné zahájit umělé dýchání.

Pokud došlo k zástavě srdce, proveďte nepřímou srdeční masáž.

Jak zjistit, zda je dítě při vědomí

Ťukejte mu na chodidlo, volejte je a sledujte reakci. Netřeste jím, mohlo by to zhoršit jeho zranění. Jestliže nereaguje, je v bezvědomí, zajistěte dýchání a volejte pohotovost.Jestliže reaguje, hledejte zranění a podle jeho rozsahu je buď ošetřete, nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak zjistit, zda dítě dýchá

Stáhněte jemně bradu dolů, aby se otevřela ústa, přiložte ucho k ústům a poslouchejte, zda uslyšíte dech nebo ucítíte na uchu  proud vzduchu. Nezjistíte-li žádné známky, prozkoumejte ústa, zda v nich není nějaká překážka, pokud ano, několikrát krátce a prudce udeřte dítě rukou mezi lopatky. Pokud v ústech nic nebrání, začněte s umělým dýcháním a volejte pohotovost.

Šok

je reakce organismu na jakékoliv vážné zranění, je to životu nebezpečný stav, kdy poklesne krevní tlak a tkáně trpí nedostatkem kyslíku.
Zavolejte pohotovost, položte dítě na záda, otočte mu hlavu na bok, zdvihněte mu nohy asi o 20 cm (ne v případě, že má některou zlomenou nebo na ní má jedové kousnutí) a něčím podložte. Jestliže si dítě stěžuje na žízeň, navlhčete mu rty, ale nedávejte mu pít, pouze v případě, že utrpělo těžké popáleniny a i to jen po malých doušcích.

Otrava

Malé děti bývají zvídavé, a proto je dobré ukládat nebezpečné věci mimo jejich dosah. Otravy patří mezi nejčastější úrazy dětí! Mate-li podezření na otravu, pokuste se zjistit co dítě požilo, v jakém množství, kdy k tomu došlo a volejte ihned TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Je-li to možné uchovejte vzorek nebo nádobu ve které se jed nacházel, zvrací-li dítě, zajistěte vzorek zvratků.
Má-li popáleniny kolem úst, mohlo jít o chemickou látku, vytřete dítěti ústa, oplachujte mu pokožku a rty vodou, je-li při vědomí, dejte mu napít mléka nabo vody.
Podáváte-li umělé dýchání, vytřete nejdříve ústa a dýchejte přes jemnou látku, aby se Vám jed nedostal do úst.

 

Popáleniny a opaření

Drobnou povrchovou popáleninu o ploše menší než dětská dlaň můžete léčit sami, popáleninu ihned ochlaďte pod studenou, pomalu tekoucí vodou, vytvoří-li se puchýř, přiložte na něj sterilní pruh látky a upevněte jej náplastí. Puchýře nepropichujte, bez porady s lékařem nedávejte žádnou mast.
Popálenina, která zasáhla větší plochu, je pro dítě nebezpečná, proto vyhledejte lékařskou pomoc. Neodstraňujte oblečení, které na spálenině drží.

Úraz el. proudem

el .proud může dítě zbavit vědomí a způsobit jak zástavu dechu, tak srdeční činnosti, může také dítě spálit. Poranilo-li se Vaše dítě el. prodem, vypněte proud, neni-li to možné oddělte dítě od zdroje elektřiny tím, že odsunete kabel nebo dítě nějakým suchým nevodivým předmětem, třeba dřevěnou židlí nebo násadou smetáku, nemáte-li nic pokuste se co nejvíce izolovat ruce, obalte je suchou látkou nebo novinami, vyhněte se dotyku holé kůže dítěte. Po poskytnutí první pomoci ihned vyhledejte lékaře.

Uštknutí hadem

Uklidněte dítě a udržujte uštknutou část těla níž, než má dítě srdce, omyjte okolí rány, ránu však nevysávejte. Co nejrychleji transportujte dítě k lékaři, resp. volejte záchranku.
 

Důležitá telefonní čísla

Rychlá pomoc 155
Tísňové volání 112
Linka důvěry 549 241 010
608 902 410 
Linka bezpečí 116 111